LF廠帝陀/帝舵 碧灣79540系列41MM定制版Cal.2824機芯複刻手錶

LF廠帝陀/帝舵 碧灣79540系列41MM定制版Cal.2824機芯複刻手錶

参考价格:¥2000

产品简介:

LF廠帝陀/帝舵 碧灣79540系列41MM定制版Cal.2824機芯複刻手錶

LF廠帝陀/帝舵 碧灣79540系列41MM定制版Cal.2824機芯複刻手錶

LF廠帝陀/帝舵 碧灣79540系列41MM定制版Cal.2824機芯複刻手錶 腕表更新v2版

① 整表正品開模鑄造,,零部件100%互換。

② 表經41mm的標準尺寸, 適配大眾男性手寸。

③ 升級版加強殼身的整體打磨, 並採用全新的定制版Cal.2824機芯, 同步原版沒日曆空置檔。

訂購即可搭贈皮帶和折疊扣,正裝休閒兩不誤、低調而不平庸、穩重而不失靈動。N廠 勞力士 N廠手錶 高仿手錶 仿錶 複刻錶 一比一複刻手錶

LF廠帝陀/帝舵 碧灣79540系列41MM定制版Cal.2824機芯複刻手錶
LF廠帝陀/帝舵 碧灣79540系列41MM定制版Cal.2824機芯複刻手錶
LF廠帝陀/帝舵 碧灣79540系列41MM定制版Cal.2824機芯複刻手錶
LF廠帝陀/帝舵 碧灣79540系列41MM定制版Cal.2824機芯複刻手錶
LF廠帝陀/帝舵 碧灣79540系列41MM定制版Cal.2824機芯複刻手錶
LF廠帝陀/帝舵 碧灣79540系列41MM定制版Cal.2824機芯複刻手錶
LF廠帝陀/帝舵 碧灣79540系列41MM定制版Cal.2824機芯複刻手錶

真诚期待与您的合作

获取报价·了解更多业务·7*24小时专业服务

联系我们
发送短信